Sběrné dvory

Sběrné dvory jsou místa vyhrazená obcemi, která jsou určena ke shromažďování a sběru tříděného odpadu a nebezpečných složek komunálních odpadů. Jejich provoz mají na starosti buď specializované firmy, nebo často pracovníci technických služeb města.

Ve sběrných dvorech je odebírán odpad a materiály, které lze recyklovat (znovu použít), a nebo je nutné jej odstranit dle postupu, který je daný platnou legislativou, šetrně vůči životnímu prostředí.

Ve sběrných dvorech tak většinou můžete odložit bioodpad (větve, tráva, listí), textil, kovy, papír, suť, plasty, sklo a další materiály. Ve sběrných dvorech je také možné odevzdat elektroodpad, který může obsahovat velké množství materiálů, které je vhodné recyklovat a znovu použít. Jedná se především o kovy, např. měď, cín, zinek, hliník nebo zlato. Dále je v mnoha sběrných dvorech realizován také zpětný odběr baterií, akumulátorů, výbojek a zářivek, chladniček a mrazniček obsahujících nebezpečné látky, olejů a dalších nebezpečných látek.

Do sběrného dvora je také možné odvézt rozměrný odpad (např. postele), který v domácnostech při stěhování. Kvalitní stěhovací firma pro Vás odvoz na sběrný dvůr určitě zajistí.

2 comments

 1. Jana says:

  Jsme počítačová firma na Praze 2. Potřebujeme předat k likvidaci větší množství výpočetní techniky. Na dodavatelských fakturách hradíme poplatky za jejich likvidaci. Kam je možné v Praze takovýto odpad odvézt?

  • M.Týčová says:

   Dobrý den,
   my jsme firma, co se zabývá recyklací, likvidací, nákupem a prodejem použité výpočetní techniky a rádi si pro Vaše stroje přijedeme a odvezeme je. Neváhejte mne kontaktovat, já to zorganizuji.

   Děkuji, s úctou

   Martina Týčová / TIBA COPIERS s.r.o.

   Tel.: +420 777 736 916
   E-mail: mtycova@tibacopiers.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *