Archive for admin

Koše na třídění odpadu – kde a jaké koupit

Třídění odpadu je dnes ve většině domácností běžná věc. Minimálně lidé dávají do jiných popelnic sklo, často i plasty a papír. Toto základní třídění odpadu má rozhodně smysl. Jestli ještě netřídíte, určitě je čas začít. Pomůže vám k tomu třeba nákup speciálních barevných košů na třídění odpadu. Koupíte sadu 4 dvacetilitrových košů za necelou tisícikorunu. Podívejte se do internetového obchodu na www.obalove-materialy.cz, kde najdete jednoduché a levné koše na třídění odpadu. Dají se koupit i po jednom! Samostatně můžete nakoupit i jednotlivá barevná víka na koše.

 

Třídit odpad doma, ve škole i v práci

Doma už třídí odpad skoro každý, ale co náš odpad mimo domov? Na ulici často jednoduše házíme vše do směsného odpadu, v práci a ve škole taky. Pořiďte si koše na třídění odpadu do kanceláře, do skladu nebo tam, kde pracujete a změníte tím nejen své chování k odpadům, ale v praxi začnou odpad třídit i vaši zaměstnanci nebo kolegové. Je to drobná změna, která může mít pozitivní dopad na životní prostředí. A mění se tím i návyky dalších lidí.

Nádoby na tříděný odpad

 

Koše můžete stohovat na sebe

Koše můžete koupit po jednom, kdy jeden koš stojí cca 300 Kč s DPH, nebo si pořiďte celou sadu 4 košů (966 Kč s DPH). Koše mají objem 20 litrů, mají každý jinou barvu víka (např. žluté na plast, modré na papír, červené na směsný odpad, zelené na sklo) a dají se také stohovat. To znamená, že je můžete dát na sebe, přičemž není omezen přístup k víku. Takže nepotřebujete zabírat koši moc prostoru a pořád do nich můžete odpadky dávat. Tyto plastové menší koše se tak dají použít třeba v menších garážích, v malých bytech a všude tam, kde není na 4 koše vedle sebe místo. Koše jsou bílé s šedým poklopem, kam se vkládá barevné víko, které koše od sebe odlišuje.

 

Třídit nebo odpad vůbec nevytvářet?

Víte o tom, že průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad je pouhých 92 metrů. Proto by nemělo být důvodem k netřídění odpadů to, že je složité tříděný odpad odvážet. Ještě lepší než třídit odpad, je žádný odpad nevytvářet (zero waste), to je ale pro běžné lidi dost odvážný cíl. Mnohem dosažitelnější je alespoň odpady zodpovědně třídit, když už jich tolik vyprodukujeme.

Nebezpečné odpady jsou v domácnostech běžné. Jak s nimi naložit?

Produktů, obsahujících nebezpečné látky, je v domácnostech požehnaně. Setkáte se s nimi stejně často, jako s PET lahvemi nebo obalovými kartony. Rozdíl je však v jejich třídění. Oproti ostatnímu odpadu není možné nebezpečné odpady třídit pomocí kontejnerů prakticky na každém rohu ulice. Léky, elektrospotřebiče, oleje a těkavé látky vyžadují speciální likvidaci.

 

Elektroodpad

Nejběžnějším nebezpečným odpadem je drobná elektronika. V posledních letech se situace zlepšila v tom směru, že se objevuje v ulicích stále větší množství speciálních červených kontejnerů, které jsou určeny právě pro vysloužilou elektroniku a baterie. Většina materiálů se dá zrecyklovat, navíc obsahují vzácné kovy, které lze také opětovně použít.

 

Léky a zdravotnický materiál

Každý to známe. Lékař nám předepíše během nemoci léky, kterých ale v lékárně dostaneme celé balení, které ale většinou ani nespotřebujeme. Léky pak zůstanou nevyužité a postupně se dostanou za hranu data spotřeby. Nejlepší je tyto léky odnést zpět do lékárny, kde už se o ně postarají. V žádném případě není možné léky vyhazovat do směsného odpadu. Ještě horší je vhodit léky do toalety. Dostanou se poté do odpadních vod, ze kterých se velmi těžko odstraňují, v některých případech dokonce ani není možné je odstranit.

 

Oleje, minerální a syntetické tuky, ropné produkty

Použité kuchyňské oleje jsou v poslední době poměrně vyhledávaným zdrojem. Proto je můžete odevzdat na sběrný dvůr. Začínají se také objevovat kontejnery určené pro použité oleje. Vždy je potřeba z oleje odstranit zbytky jídla a olej slít do uzavíratelné nádoby (např. PET láhev) a takto olej odevzdat.

U minerálních olejů se vztahuje povinnost zpětného odběru na prodejce, proto se při nákupu zeptejte na způsob likvidace produktů a na možnost zpětného odevzdání.

 

Výrobky z PVC

Škála výrobků z PVC je široká – např. láhve, rukavice atd. Všechny tyto výrobky jsou označeny číslem 3 v trojúhelníku, popř. nápisem PVC. PVC obsahuje změkčující karcinogenní látky, které se z produktů poměrně snadno uvolňují. Proto se postupně od PVC ustupuje a odborníci nedoporučují tyto výrobky používat.

 

Chladničky a mrazáky obsahující freony

Chladničky a mrazáky obsahující freony je potřeba odevzdávat na sběrný dvůr. Případně je možné je odevzdávat prodejcům s tímto zbožím, při koupi nového zařízení je prodejce odebere k ekologické likvidaci.

 

Na sběrný dvůr je třeba odevzdávat také další kategorie nebezpečného odpadu. Jsou jimi těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy, barvy, ředidla a lepidla a také tonery.

Praha zajistila mobilní sběrné dvory na 3 roky

Rada hl. m. Prahy schválila nového provozovatele sběru, svozu a nakládání s objemným odpadem a také provozování mobilních sběrných dvorů. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku 87,68 mil. korun podala AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Město podepíše smlouvu na 36 měsíců a lidé se tak budou moci snadno a rychle zbavit nepotřebných věcí díky velkoobjemovým kontejnerům. Kromě služby lidem, kteří nemusí odpad vyhazovat do popelnic na komunální odpad, se tím zároveň snižuje počet zakládaných černých skládek.

Město zajišťuje ročně cca 5500 velkoobjemových kontejnerů o objemu minimálně 10 m3 do ulic v rámci celého území hlavního města. Do kontejnerů mohou občané odložit objemný odpad z domácností. Mobilní sběrné dvory slouží zejména v městských částech, které na svém území nemají stabilní sběrný dvůr. Mobilní sběrný dvůr je dočasné stanoviště několika velkoobjemových kontejnerů v ulicích města. Během roku jich město zřizuje více než 100.

Sběrný dvůr pro živnostníky

Na konci roku 2017 bylo v Praze – Kyjích otevřeno nové zařízení. Společnost FCC Česká republika otevřela sběrný dvůr s překladištěm odpadu, který slouží firmám a živnostníkům (např. firmy nakládající s odpadem, stěhovací a úklidové firmy, subjekty z oblasti stavebnictví atd.).

V hlavní části areálu je překládací hala se čtyřmi zásobními prostory, ze kterých následně odpad putuje na koncové zařízení. Kromě toho je ve sběrném dvoře k dispozici 7 velkoobjemových kontejnerů. Pro příjem nebezpečných odpadů pak slouží uzavřená certifikovaná mobilní sběrna.

Celková kapacita provozovny je 95 tis. tun odpadu ročně. Sběrný dvůr v Kyjích bude také oficiálním velkokapacitním prostorem, který bude hlavní město využívat v případě přírodních katastrof apod.

Do sběrného dvoru v Kyjích se budou svážet především odpady od firem a živnostníků působících na pravém řeku Vltavy. Díky tomu nebudou muset vozidla s malým až středním objemem dojíždět do vzdálených zařízení. Výsledkem toho bude jak úspora času, tak i snížení produkce emisí výfukových plynů.

 

Výhody pro Prahu

Překládací stanice se nachází v těsné blízkosti malešické spalovny, dá se tedy předpokládat úzká spolupráce obou zařízení. Překládací stanice je potenciálním producentem spalitelného odpadu, který by díky svému přetřídění nezatěžoval ekonomiku spalovny nadměrnou produkcí škváry.

Vybudováním sběrného dvora s překladištěm odpadu vznikne Praze oficiální velkokapacitní prostor, se kterým by se mohlo počítat především během přírodních katastrof, jako byly např. povodně v roce 2002. Prostor by byl potřeba pro akumulovaný povodňový hygienicky závadný odpad. Stejně jako překládací stanice v Praze – Ďáblicích, by se stanice v Praze – Kyjích, mohla stát součástí dlouhodobého systémového řešení nakládání s odpady na území hl. m. Prahy.

 

Víte, že chce Praha 12 sama provozovat sběrný dvůr? Co tím získají občané?

Radnice Prahy 12, řeší problém s velkoobjemovými odpady, které končí vyhozené na ulici a jejich likvidace je pak dražší, nehledě na životní prostředí a estetickou stránku věci. Proto uvažují nad otevřením nového sběrného dvora.  Základní princip sběrného dvora není dosažení zisku, ale služba občanům.

Městská část chce tuto službu sama nabízet svým občanům a tak ovlivňovat kvalitu služeb a  technickou úroveň odběrného místa. Dvůr chce nadále provozovat jako část městského systému odstraňování komunálního odpadu.

Právě probíhá plánování efektivity, zkvalitnění služeb a celková úroveň sběrného dvora, na čož je momentálně možné využít dotace z fondů EU. Nyní totiž sběrný dvůr nesplňuje požadavky na dostatečnou úroveň čistoty a kvality provozu. Bohužel se dlouhodobě neinvestovalo do jeho stavebně-technického vybavení, protože se sběrný dvůr nacházel na pronajatých pozemcích. Proto radnice Praha 12 odkoupila pozemky sběrného dvora vlastnictví městské části. Sama investovala 3 miliony korun a na zbyvající část přispěl pražský magistrát.

Momentálně financuje provoz sběrného dvora městská část Praha 12 i hl. m. Praha ročně celkovou částkou 8-9 milionů korun. Výše dotace z hl. m Prahy je ovšem závislá na technická úrovni a kvalitě služeb, která je v dnešní době nedostatečná a hrozí, že se dotace sníží a zatíží se rozpočet Prahy 12. Počítáme, že se investice do nákupů pozemků sběrného dvora vrátí a provoz sběrného místa se sám zaplatí. Do budoucna počítáme i se ziskem a služby se pak budou moci rozšiřovat dle požadavků obyvatel Prahy 12.

Je skvělé, že radnice může využít dotace z fondů EU na zvýšení úrovně místních obyvatel. Navýšení technické úrovně a kvality služeb sběrného místa, tak považuji za důležité a efektivně využité investice, které přesně splňují účet dotací. Jen tak dál…

Proč se vyplatí recyklovat baterie?

V dnešní době jsme díky novým technologiím schopni z 1 tuny zrecyklovaných baterií znovu použít až 630 kilogramů surovin jako jsou zinek, nikl, ocel, olovo a mangan, také se znovu dají využít měď a v menším poměru kobalt, kadmium, stříbro a lithium.

Podle dostupných zdrojů společnosti ECOBAT pouze minimální množství zhruba 1% odevzdaných baterií končí ve spalovnách, v tomto případě jde o nerozpoznané a nebo nerecyklovatelné baterie. Všechny ostatní se znovu zužitkují ve specializovaných firmách.

Také se snížily náklady na recyklaci baterií. V minulém roce se náklady zpracování baterií snížily o 30%.

Využití surovin které se recyklací získají má využití v mnoha oborech jako jsou například výroba turbín, kovových konstrukcí, akumulátorů, elektrických vodičů a chladičů, střešních okapů, popelnic, autobaterií, nástrojové oceli, dobíjecích i běžných baterií, sklokeramických varných desek, až po příbory, CD/DVD disky, mince, kosmetiku nebo šperky.

 

Polovina baterií se třídí v Čechách zbytek v zahraničí

V Česku máme 2 provozovny kde se třídí baterie. První je v Kladně(společnost AVE Kladno spol. s r.o.), tady se zpracovávají směs běžných baterií a druhá je v Jihlavě (třídička společnosti Enviropol s. r. o.) kde se třídí baterie z elektroodpadu. Přenosné baterie u nás zpracovávat neumíme, proto se jejich další zpracování dělá v zahraničí.

 

Recyklace začíná u třídění

Recyklace začne tím když člověk  odnese baterii do sběrného místa, které jsou už v naší zemi celkem běžné. Nejvíce využívané jsou červené kontejnery na drobné elektrospotřebiče a baterie. V dnešní době se také mohou baterie vracet v obchodech a nebo je samozřejmě přijímají sběrné dvory.

 

Recyklace baterií je složitý obor

Pro zpracování baterií se používají 2 metody: Jedná se o mechanickou nebo chemickou cestu. Při mechanické cestě se v peci za velmi vysokých teplot získávají tyto suroviny.:

  1. Slitina železa, manganu a niklu. Využívá se pro výrobu antikorozní oceli, například pro chirurgické nástroje nebo kuchyňské dřezy.
  2. Oxid zinečnatý. Používá se pro výrobu zinku a také pro povrchovou úpravu kovů, například pozinkování.
  3. Manganový silikát. Využívá se jako nízkoprocentní ruda v manganovém průmyslu. Mangan se obecně používá pro zlepšení mechanických vlastností, například ke zušlechťování konstrukční oceli.

Při obou metodách zpracování baterií se nejprve rozdtí a separují kovy, plasty a papír a poté se louhujezískaná jemnozrnná černá hmota. Jemnozrnná černá hmota je směs burelu (oxidu manganičitého), grafitu a elektrolytu (chlorid zinečnatý nebo hydroxid draselný), a dále železných kovů a kovového zinku.

Potom se hmota zpracuje metalurgicky na zinek či oxid zinečnatý a manganovou strusku.

Také se mohu zpracovat loužením na uhličitan zinečnatý, ten se používá v kosmetickém průmyslu na výrobu některých krémů. Železné kovy a kovový zinek se také dále zpracovávají metalurgicky.

Recyklace žárovek v ČR

Češi mají v domácnostech celkem 66,5 milionu světelných zdrojů. Z těch, které již dosloužily, se odevzdalo k ekologické recyklaci 726 tun, což odpovídá přibližně 5 milionů kusů úsporných žárovek. Takové množství obsahuje přibližně 25 kilogramů rtuti.

Nicméně i kvůli takto malému obsahu rtuti a dalším druhotným surovinám je třeba žárovky odborně recyklovat a umístit je do speciální sběrné nádoby a ne do běžného odpadu. Množství 25 kg rtuti by totiž dokázalo znečistit např. vodu o objemu téměř 2 slapských přehrad.

 

Nejvíce se zrecyklovalo v Praze, nejpilnější je Královéhradecký kraj

Největší množství rtuti se podařilo odebrat v Praze, Středočeském kraji a Moravskoslezském kraji. V přepočtu množství rtuti na jednoho občana je na tom však nejlépe Královéhradecký kraj následovaný Prahou.

U třídění odpadu hraje u Čechů velkou roli vzdálenost nádob pro zpětný odběr – Češi jsou ochotní ujít maximálně 617 metrů.

 

Počet sběrných míst roste

Rtuť je neškodná, dokud je uvnitř úsporné žárovky. Poté, co doslouží, je nutné jí ekologicky zlikvidovat. Proto se vyřazené úsporné žárovky odevzdávají do sběrného dvora nebo do speciálního kontejneru umístěného například v obchodních domech nebo místních úřadech. Navíc je možné žárovky odevzdat ve většině prodejen elektra, které žárovky prodávají.

Celkem je v ČR aktuálně k dispozici více než 4400 sběrných míst, alespoň jedno v každém městě či obci s více než 2000 obyvateli.
Nejbližší sběrné místo si můžete najít také za pomoci šikovné mobilní aplikace „Kam s ní?“, která je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS.

 

Recyklace úsporných zářivek

České firmy a domácnosti v uplynulém roce zrecyklovaly přes 726 tun úsporných zářivek, jak o tom informuje web Českého ekologického manažerského centra (CEMC) tretiruka.cz.

Takové množství odpovídá objemu 5 milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů, informuje o výsledcích sběru Zuzana Adamcová zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP. Tato firma zajišťuje odběr a následné zpracování osvětlovacích zařízení. Odhaduje se, že v našich domácnostech se využívá až 67 milionů světelných zdrojů. Z toho je 46% úsporných zdrojů, přičemž tento poměr se neustále zvyšuje. V oblasti úsporných zdrojů převládají kompaktní zářivky (31 %) a následují LED žárovky, říká Zuzana Adamcová zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP.

V 726 tunách úsporných zářivek, které se v minulém roce odevzdali k recyklování, obsahuje až 25 kilo toxické rtuti. Rtuť je v úsporných zářivkách neškodná a nutná ke svícení, ale je velmi toxická a musí se ekologicky recyklovat. 25 kilogramů rtuti by mohlo ve volné přírodě otrávit vodu v objemu až 2 Slapských přehrad, sděluje Zuzana Adamcová.

Kde jsou umístěna sběrná místa, ví odhadem 2/3 Čechů. Nejlépe by mělo být sběrné místo ve vzdálenosti do 1 km od domova, pokud je vzdálenost delší, světelné zdroje skončí většinou v popelnici. Češi patří k lepšímu průměru v recyklaci v Evropské unii. Už minulý rok jsme splnili limity Evropské unie, které bychom měli zavést až příští rok, informuje Zuzana Adamcová.

V naší republice je v tuto chvíli v provozu 4400 sběrných míst. Nepotřebné zářivky a světelné zdroje můžete odevzdávat také ve sběrných dvorech. Někdy jsou menší nádoby na světelné zdroje umístěny také v supermarketech nebo nákupních centrech. Pro informace o nejbližším sběrném místě můžete použít stránky www.ekolamp.cz.

Jak účinně zakrýt dřevo a stavební materiál

Přemýšlíte čím zakrýt stavební materiál, dřevo, motorku či cokoliv jiného? Před deštěm, sněhem a obecně navlhnutím vám je ochrání zakrývací plachty. Tyto nepromokavé zakrývací plachty nejrůznějších rozměrů se prodávají i s kovovými oky na okrajích, abyste je mohli stáhnout a zatížit, aby ve větru neuletěly. Na internetu seženete zakrývací plachty různé kvality a tloušťky. Logicky platí, že čím těžší plachty, tím kvalitnější a odolnější proti roztržení.

 

Zakrývací plachty využije každý

Zakrývací nepromokavé plachty se dají opravdu využít k nejrůznějším účelům. Podívejme se na jejich nejčastější využití:

  • zakrývání dřeva, stavebního materiálu – praktické a účinné zakrývaní suchého dřeva, stavebních strojů, nářadí, slámy či jakéhokoliv stavebního materiálu
  • zakrývání motorek, vozíků, automobilů a další techniky
  • zakrývaní konstrukcí a bazénů – ideální k dočasnému zakrytí konstrukcí, stavebních otvorů, zakrytí bazénů, aby do nich nepadaly nečistoty apod.
  • stavba provizorního přístřešku – s pomocí takové nepromokavé plachty je možno postavit lehké přístřešky při kempování, vytvořit stín na terase apod.
  • podklad při bouracích pracích apod. – pokud na svém pozemku něco bouráte, prořezáváte větve na stromech apod., dají se využít zakrývací plachty jako podklad, abyste si zbytečně neponičili trávník. Ze zakrývací plachty se vše nabírá snáz, než z trávníku a odvoz odpadu na sběrný dvůr tak zvládnete mnohem rychleji.

 

Vlastnosti nepromokavých plachet

Logicky je základní vlastností zakrývacích plachet jejich voděodolnost a nepromokavost. Mají však i další praktické vlastnosti: vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům, odolnost proti jednoduchému protržení a propíchnutí, jednoduchá omyvatelnost, pevnost a v neposlední řadě i jednoduchá manipulace. Plachtu můžete buď zatížit například kameny či cihlami nebo si vybrat plachtu s kovovými oky na okrajích, které jsou rozmístěny obvykle po metru. Oka jsou určena k provlečení provazem a jednoduché uchycení nepromokavé plachty. Do okrajového lemu bývá vložen pásek, který zvyšuje pevnost okraje.

TIP: Kvalitní nepromokavé plachty nejrůznějších velikostí od 2 x 3 metry až po 10 x 15 metrů můžete nakoupit například ve specializovaném internetovém obchodě na www.obalove-materialy.cz. Plachty jsou vyrobeny z polyethylenu, který je z obou stran laminovaný.

Praktické koše na spadané listí

Máte-li na zahradě vzrostlé listnaté stromy či opadavé keře, na podzim určitě bojujete se spadaným listím. Ideální je listí částečně kompostovat, něco nechávat kolem stromů, ale velkou část listí je dobré posbírat. Buď odvézt někam do lesa, na kompost, do popelnic s bioodpadem nebo skladovat v jedné části zahrady. Spadané listí totiž brání sekání trávníku, vítr jej nafouká na příjezdové cesty, chodníky a někomu jednoduše kazí pocit ze spořádané a upravené zahrady. Na listí si můžete koupit velmi praktické koše přímo určené na spadané listí.

 

200 litrový koš na listí

Ve specializovaném internetovém obchodě seženete koš na listí s objemem 200 litrů za pouhých 150 Kč. Je vyroben z velmi pevného materiálu PE. Velikost koše je optimální, protože, když jej naplníte spadaným mokrým listím, pořád jej unesete a můžete převést či vysypat, kam potřebujete. K přenesení slouží dvě textilní ucha na stranách koše, za která koš jednoduše chytnete. Jednoduchý koš na listí při složení zabírá minimum prostoru. Můžete si jej složit tak, že se vejde do malého igelitového sáčku.

 

Na listí, trávu, plevel …

Koš není vhodný na větší větve či těžké materiály. Je sice pevný, ale mohl by se protrhnout a hlavně by byl moc těžký a nedalo by se s ním manipulovat. Koš je primárně určen na spadané listí, posekanou trávu, vytrhaný plevel a další lehké materiály. Jeho rozměry jsou 60 x 60 x 55 cm. Konkrétní koš na listí v příjemné zelené barvě najdete na tomto odkazu.

 

Další vychytávky na zahradu

Na e-shopu www.obalove-materialy.cz najdete spoustu dalších praktických pomůcek na vaši zahradu. Například přepravky na uskladnění jablek, velké zahradní bedny na zahradní náčiní, zakrývací plachty různých velikostí, plastové košíky a mnohé další zboží.

 

Užijte si na zahradě každé roční období!