Archive for admin

Máte daleko sběrný dvůr? V dnešní době můžete recyklovat elektrospotřebiče i s hasiči

V Čechách vzniknul nový projekt, protože v malých obcích nemají často kontejnery na elektro odpad a někde nejsou ani sběrné dvory, vypomáhají při recyklování starých elektrospotřebičů dobrovolní hasiči. Díky jejich zájmu o své vesnice a životní prostředí jim občané můžou odevzdat elektrospotřebiče zdarma.

 

Recyklujte i staré elektrospotřebiče

Domácí odpad jako je sklo, papír nebo plasty dne už třídí skoro každý, staré elektrospotřebiče však bohužel často končí ve směsných kontejnerech. Proto vznikl projekt Recyklujte s Hasiči, který zorganizovala společnost ELEKTROWIN a nyní se připojila další společnost ASEKOL. Do této akce se již zapojilo více než 700 spolků dobrovolných hasičů z českých obcí.

 

Jak na to?

Spolky hasičů vyhlašují ve svých obcích sběrové dny, během kterých můžou lidé vysloužilé elektrospotřebiče nosit na předem určené místa. Někdy mohou hasiči i své obce projíždět a sbírat věci přímo od zájemců u nich doma a to hlavně pokud se jedná o věci větší, nebo těžší.

 

Hasiči, kteří se do projektu přidají, dostanou od společností, které tento projekt vymysleli finanční odměnu, kterou mohou využít na svůj další provoz.

Svoz bio-odpadu pod taktovkou pražských zastupitelů

Dle nové vyhlášky platné od začátku roku 2015 musí města a obce umožnit svým obyvatelům třídění bio-odpadu. Samotná povinnost tento typ odpadu třídit pak dle dikce příslušné vyhlášky platí každoročně od 1. dubna do 31. října. To jaký způsob třídění bio-odpadu si obce zvolí, je pak plně v jejich kompetenci. Vedení hlavního města se v tomto případě uchýlilo k nepříliš kreativní, avšak tradiční a funkční metodě – svozu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

 

Kontejnery pro svoz bio-odpadu můžeme v ulicích hlavního města vídat pravidelně již od roku 2008. Pro období od března 2016 do listopadu 2018 však hledá nového dodavatele a v souvislosti s tím Pražské zastupitelstvo letos v červnu vypisuje tendr v maximální hodnotě převyšující 12 milionů korun. Součástí této veřejné zakázky je plánované přistavení celkem až 5550 kontejnerů, které mají dle stejného plánu svézt více jak 6600 tun bio-odpadu. Rozhodujícím kritériem pro výběr vítěze tohoto tendru je pochopitelně celková cena zakázky. Tendr, který se pražské zastupitelstvo chystá vypsat je reakcí na stále rostoucí množství vytříděného bio-odpadu. V letech 2012 a 2013 bylo tohoto typu odpadu svezeno okolo 5800 tun, přičemž v loňském roce již tonáž svezeného bio-odpadu vystoupala až k číslu 6600.

 

Velkoobjemové kontejnery, ač jsou pro svou přístupnost oblíbené, nejsou jedinou variantou pro likvidaci odpadu, který zbude např. po kultivaci vaší zahrady. Obyvatelům Prahy jsou k dispozici taktéž hojně využívané sběrné dvory či ne tak rozšířená avšak naštěstí stále populárnější a značně ekologičtější varianta ve formě kompostérů.

Odvoz odpadu na sběrné dvory – Praha

Máte doma objemný odpad, kterého se potřebujete zbavit? Chcete odvézt do sběrného odpadu nepotřebný nábytek, zařízení domácnosti či elektrošrot? Některé pražské stěhovací firmy zajišťují kromě stěhování domácností a firem také odvoz odpadu na sběrné dvory či rovnou na skládku. Cena závisí na množství odpadu a také na vzdálenosti vašeho bytu od nejbližšího pražského sběrného dvoru. A že je jich v Praze dost!

 

Můžete si odpad odvézt na sběrný dvůr také sami. K tomu máte možnost u stěhovacích firem zakoupit kvalitní kartónové krabice a stěhovací přepravky. Na drobný odpad jsou ideální plastové pytle.

 

Stěhováci odpad naloží a odvezou

Obvykle to funguje tak, že přijede stěhovací firma, připravené věci snese k přistavenému autu, vše naloží, odveze na nejbližší sběrný dvůr a věci opět vyloží. Majitel by měl jet se stěhováky a ve sběrném dvoře doložit, že má v Praze trvalé bydliště. Jinak si sběrný dvůr účtuje další poplatky.

 

Co vše jsou schopni stěhovací firmy odvézt

Stěhovací firmy po domluvě odvezou prakticky vše. Objemný odpad, nepotřebný nábytek, pračky, televize, sporáky, počítače, starou zahradní techniku, zařízení domácností, pneumatiky, kompozitní obaly a mnohé další. Mohou vám zajistit také přistavení kontejneru a vaše nepotřebné věci tam naložit. To vše si samozřejmě musíte zaplatit, nejčastěji v hodinové sazbě.

 

Jak si spočítat cenu

Například na webových stránkách stěhovací firmy Tavočer najdete seznam sběrných dvorů v Praze a můžete si je nechat setřídit dle vzdálenosti od vámi zadané adresy. Navíc si můžete sběrné dvory rozdělit dle přijímaného odpadu. Cena odvozu klasické staré domácnosti (pár kusů nábytku, pračka, lednička aj.) vyjde zhruba na 1000 Kč plus DPH. Včetně nakládky. Přesnou cenu se však většinou dozvíte až po nacenění každé stěhovací firmy.

 

Zbavte se jednou pro vždy starého haraburdí a nechte si je odvézt na nejbližší sběrný dvůr. Hned se vám bude lépe dýchat!

Mobilní sběrné dvory a kontejnery na bioodpad – duben až červen

Mobilní sběrné dvory fungují jako shromaždiště velkokapacitních kontejnerů, které jsou přistaveny v určitý čas na určité místo. Slouží k odložení různých druhů odpadů z domácností. Na mobilní sběrný dvůr je možné donést objemný odpad, dřevěný odpad, bioodpad a kovy. U kontejnerů je vždy přítomen pracovník svozové firmy, který zajistí evidenci odkládaného odpadu.

Ve všech níže uvedených termínech je provoz mobilního dvora v době 9-15 hod. Více info získáte na e-mailu mms@praha10.cz nebo na telefonu 736 499 364.

Mobilní sběrné dvory budou přistaveny vždy v sobotu:

11.4. – Ostružinová x Jahodová – parkoviště

25.4. – Nad Vršovskou horou – za mostem, oblast Slatiny

23.5. – Na Universitním statku – parkoviště u domova důchodců

30.5. – Kounická x Malínská – u trafostanice

13.6. – Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.

 

Navíc budou až do poloviny května vždy o víkendu přistaveny velkokapacitní kontejnery na bioodpad pocházející z údržby zahrad rodinných domů (tráva, větve, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin apod.). Kontejnery budou přistaveny v časovém termínu dle rozpisu na následující stránce: http://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kontejnery-na-bioodpad.aspx.

Odpady není možné odkládat na stanovištích před ani po přistavení kontejneru, ale výhradně přímo do kontejneru.

K odkládání odpadů lze využít také mobilní sběrné dvory a samozřejmě také stabilní sběrné dvory hlavního města Prahy. Předání bioodpadu ve sběrných dvorech a sběrnách bioodpadu je pro občany města bezplatné.

Bioodpad již na skládky nesmí

Od ledna 2015 upravila vyhláška ministerstva životního prostředí třídění odpadu. Nově musí být v obcích k dispozici hnědé kontejnery, určené pro bioodpad. Za jejich dostupnost jsou zodpovědné obce a města. Cílem by měla být úleva pro skládky směsného odpadu.

Bioodpad tvoří až 40% odpadu, který běžně vyhodíme do koše. Ať už jsou to slupky ze zeleniny a ovoce, čajové lístky, kávová sedlina, v rodinných domech tráva a větve. Tohle všechno by nyní mělo končit výhradně v hnědých kontejnerech, popř. přímo ve velkých kontejnerech na sběrných dvorech. Další možností je svoz do bioplynových stanic, nebo do kompostárny.

Způsob, jakým způsobem se bude bioodpad třídit, si obce mohou vybrat. Sami si musí zhodnotit, co je nejefektivnější a nejlevnější. Je třeba vybrat nejlepší variantu pro občany, ale také s ohledem na místní podmínky.

Co ale s vytříděným bioodpadem? Využití je víceméně přirozené – kompost se znovu využije jako přírodní hnojivo. Počítá se s tím, že o něj budou mít zájem zemědělci. Konkrétní motivační opatření pro podporu využití kompostu bude ministerstvo řešit v průběhu roku 2015.

Bez ohledu na obecní třídění si samozřejmě mohou bioodpad třídit i občané. V posledních letech se výrazně zvýšil počet domácností s kompostérem. Některá města dokonce připravila kompostéry pro své občany, např. ve Smržovce si své uživatele našlo všech 265 připravených kompostérů.

Vyhazování bioodpadu do košů má své nevýhody v podobě zápachu, tvorba plísní a další negativa, která souvisejí s tím, že jsou organické zbytky ve směsném komunálním odpadu. Při kompostování se zápach sníží, pro další problémy vůbec nevznikne prostor.

Díky nové vyhlášce může inspekce životního prostředí uložit až milionovou pokutu.

Svoz odpadu v Praze během vánočních a novoročních svátků

Během vánočních a novoročních svátků zajistí Pražské služby svoz směsného a tříděného odpadu v jimi obsluhovaných městských částech (mimo Prahy 2, 3, 8, 9, 10, 14 s Prahy-Troja, kde svoz realizují AVE CZ, Komwag a Ipodec) tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V období vánočních svátků vyhodí pražané téměř 7000 tun odpadu. Největší nárůst je vždy v množství papíru – až o 200 tun, což činí asi 60% nárůst oproti normálu. Skla a plastu vyhodí obyvatelé hlavního města cca o 15% více, směsného odpadu o cca 5% více.

Jak to tedy bude se svozem kolem svátků? V termínu od 24.12. do 31.12. 2014 budou probíhat normální pracovní směny a svoz směsného odpadu dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst, především sídlišť, na dalších místech svozy opdadu proběhnou v následujících dnech. Od 15. do 31. prosince bude prováděn také mimořádný svoz skla v kritických oblastech, jinak bude vše probíhat dle příslušných svozových programů.

Efektivní třídění odpadu? Zkuste to přes firmu

Stále více se mezi podniky stává populárnější projekt zvaný jako Zelená firma. Jeho základním principem je pravidelný hromadný sběr firemního ale i zaměstnaneckého a domácího elektroodpadu.

 

Zelená firma - recyklace elektroodpaduPro baterie a menší elektroodpad jsou ve firmách vhodně umístěny speciální boxy. Na větší elektroodpad jako jsou lednice, televize atp. se svolává velká sběrová akce. Vše probíhá ekologicky a bez problému.

 

Tento projekt má velmi pozitivní dopad pro všechny účastníky. Firmu to ukazuje v lepším světle, zvyšuje prestiž a přináší větší integritu. Zaměstnancům šetří čas, který by strávili na sběrném dvoře, zlepšuje a posiluje komunikaci a mezilidské vztahy ve firmě. A pak je zde příroda ….

 

Je s podivem sledovat, jak se tento projekt ujal a jak je efektivní. Průměrný Čech totiž ročně ekologicky zlikviduje zhruba 5 kg elektroodpadu, kdežto zaměstnanec firmy, která se řídí tímto projektem, vytřídí téměř dvakrát více. Jsou zde dokonce takové firmy, které dokáží vytřídit ročně v průměru okolo 85 kg na zaměstnance.

 

S tímto projektem přišla v roce 2008 nezisková společnost REMA, která byla založena v roce 2005 a má již od svého počátku na starosti splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. S její pomocí si mohou firmy, ale i školy a obce v rámci tohoto projektu i dalších projektů jako jsou Zelená škola, Zelená obec, Buď líný, zdarma objednat svoz odpadu. To ale platí pouze pro svoz elektroodpadu. Pokud potřebujete kromě elektroodpadu odvézt například starý nábytek, využijte stěhovací firmu, která odvoz na sběrný dvůr nabízí.

Černé skládky

Černé skládky jsou černou můrou snad všech českých obcí. U silnic, cest i podél kolejí jsou vidět odhozené pneumatiky, ale i větší domácí spotřebiče. Téměř vždy jsou na místech, kam lze zajet autem. Co lidi vede k tomu, aby založili skládku? Lenost. Jinak si to nelze vysvětlit, když ve většině případů je sběrný dvůr v nedalekém okolí, autem určitě dosažitelném.

Prevence vzniku černých skládek je prakticky nemožná. Řešením by byly kamery na každém kroku, což je stěží proveditelné. Navíc by následovalo nutné dokazování, že právě ten konkrétní člověk je zakladatelem skládky. Obcím proto nezbývá, než odpad ze skládek odvážet na obecní peníze.

 

Kde vznikají černé skládky?

 

Pro obec je často problémem samotné nalezení skládky. Jelikož si zakladatelé skládek často dají práci, aby odpad odnesli např. do lesa, obec pak musí spoléhat na ostatní občany, kteří skládku nahlásí.

Urychlit odklízení černých skládek pomáhá projekt Zmapujto.cz. Ten monitoruje černé skládky na území celé ČR. Na skládku může upozornit každý pomocí webového formuláře. Od roku 2012 lidé nahlásili již více než 2500 černých skládek. Do projektu se aktivně zapojilo přes 40 měst a obcí.

Jaký odpad se na černých skládkách objevuje nejčastěji? Stavební odpad, velkoobjemový odpad a dva evergreeny pneumatiky a elektrospotřebiče. Kromě samotného vzniku skládky může být velkým problémem výskyt nebezpečných látek v elektrospotřebičích (např. baterie), azbest nebo neznámé tekutiny s lahvích a kanystrech.

Černými skládkami je nejvíce postižena Praha a její okolí. Strašlivou statistikou je například to, že v Praze-Zbraslavi se objevuje nelegální skládka v průměru každých 14 dní! Městskou část vychází jejich likvidace ročně na statisíce korun.

 

Sběrné dvory řešením?

 

Kdepak. Například v Kralupech nad Vltavou funguje bezplatný sběrný dvůr sedm dní v týdnu od rána do večera, včetně svátků. Navíc je bezplatný a pro každého – i obyvatele jiných měst. Přesto vznikají černé skládky i tam. Podobná situace je i ve Slaném. Kvůli mnoha skládkám menšího rozsahu i tam město zřídilo bezplatný sběrný dvůr. Přesto lidé stále vyhazují nábytek, oblečení, elektrospotřebiče nebo odpad ze zahrad raději „za barák“, než aby vše naložili do auta a zdarma odevzdali na sběrný dvůr.

 

Hrozí sankce?

 

Navážení odpadů na pozemky, které pro to nejsou ze zákona určen, představuje jeden z velmi přísně trestaných deliktů. Pachatele to může stát v řádech statisíců korun, v extrémních případech dokonce milionů korun. V roce 2013 proběhlo 96 správních řízení za tyto delikty. Odbor odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí vybral na sankcích téměř 50 milionů korun.

 

Kam s odpadem?

 

Elektrospotřebiče – sběrné dvory, prodejci v rámci zpětného odběru

Oblečení – charitativní organizace, kontejnery na textil

Pneumatiky – pneuservis v rámci zpětného odběru, sběrný dvůr

Železo – výkupny kovů, sběrný odpad

Autovlak – prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr

Barvy – sběrný dvůr, kontejnery na nebezpečný odpad

Léky – lékárny

Baterie – sběrné boxy, kontejnery na nebezpečný odpad

Nábytek – sběrný dvůr

Posekaná tráva – kompost, bioplynná stanice, sběrný dvůr

Nový sběrný dvůr pro Kbely a Vinoř

Městská část Praha 19 otevřela 1. října 2014 nový sběrný dvůr určený pro obyvatele Kbel a Vinoře. Sběrný dvůr se nachází v areálu u křižovatky ulic Jilemnické a Bohdanečské.

Místní obyvatelé mohou ve sběrném dvoře bezplatně odevzdávat následující druhy odpadů:

• objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
• suť z bytových úprav v množství do 1m3
• dřevěný odpad
• odpad z údržby zeleně
• kovový odpad
• papír, sklo, plasty, nápojové kartony
• pneumatiky – za poplatek dle velikosti
• vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
• nebezpečné složky komunálního odpadu

– baterie a akumulátory
– rozpouštědla
– nádoby od sprejů
– zahradní chemie
– mazací oleje a tuky
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky

 Otevírací doba
 pondělí  ZAVŘENO
 úterý, čtvrtek  8:00  15:00
 středa, pátek  10:00  17:00
 sobota  9:00  13:00

Novela zákona o elektroodpadu vám usnadní život

Na začátku října začala platit tzv. elektronovela zákona o odpadech. Ta zavádí v ČR do praxe nové požadavky z Bruselu. Novou povinností prodejců elektra s prodejní plochou 400 m2 a více je zdarma odebírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti zakoupit nové zboží.

Nová směrnice platí již od 15. února, nicméně v té době pro ni měli uzpůsobenou legislativu pouze některé státy EU. Zbývající členské státy, stejně jako ČR, byly v přijímání příslušných zákonů ve skluzu, praxe však často byla v předstihu.

Ve více než 2000 prodejnách různých velikostí již před 15. únorem byly speciální sběrné nádoby. V první fázi sběrné koše s výměnnými vložkami na cca 30 fénů nebo žehliček, popř. 6-8 vysavačů či mikrovlnek. Společnost Elektrowin první z nich umístila již v roce 2008.

 

Povinná smlouva s kolektivním systémem

 

Kromě povinnosti oděbírat elektroodpad zavádí novela také další povinnosti. Kromě zpracovatelů, prodejců nebo provozovatelů sběrného dvoru již nikdo jiný nesmí přijímat elektrozařízení a elektroodpady. Výkupny kovů a sběrné dvory bez smlouvy s výrobcem nebo provozovateleme kolektivního systému tak musí takový odpad odmítnout. Vyjma zrpacovatele také nikdo nesmí elektrozařízení ani elektroodpad jakkoli upravovat, využívat nebo odstraňovat.

Sběrná místa musí být ve všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli.

 

V budoucnu jednotný registr odběrných míst

 

„I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o způsobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí být povinně zřízena ve všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli,“ připomíná Ulverová změny, které se dotknou nás všech.

V následujících letech také vznikne registr míst zpětného odběru, aby spotřebitelé měli informaci o tom, kam mohou vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat. Tato změna však vstoupí v platnost až v roce 2018.