Archive for admin

Mobilní sběrné dvory v Praze 6

V období od ledna do března roku 2016 budou v Praze 6 provozovány mobilní sběrné dvory pouze 1x za 14 dní, vždy v sobotu od 10 do 14 hodin. Dozor bude dodavatelskými firmami zajištěn po celou dobu.

 

V mobilních sběrných dvorech Unhošťská, Aritma, Zličínská a Radimova budou přistaveny kontejnery jak na směsný odpad, tak i bioodpad. Do kontejnerů je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, oleje a další), stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a PC monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 

MSD Unhošťská a Zličínská budou v provozu v následujících dnech:

9.1.

23.1.

6.2.

20.2.

5.3.

19.3.

 

MSD Radimova a Aritma budou v provozu v následujících dnech:

16.1.

30.1.

13.2.

27.2.

12.3.

26.3.

 

 

Nejlepší sběrný dvůr

Společnost Asekol od poloviny července do konce října 2015 vyhlásila soutěž o nejlepší sběrný dvůr roku. V současné době je v České republice okolo 1280 sběrných dvorů, takže je z čeho vybírat. V této soutěži budou vyhlášeni vítězové ve dvou kategoriích.

 

Soutěží se o nejlepší sběrný dvůr z obcí a měst do 10 000 obyvatel a dále pak o nejlepší sběrný dvůr ve městech a obcích nad 10 000 obyvatel. V prvním případě se jedná o peněžitou výhru 30 000 Kč, ve druhém pak o 50 000 Kč.

 

Společnost Asekol ovšem motivuje i občany, a to tím, že bude ze všech hlasujících losovat a výherci pak obdrží hodnotné výhry. První dva se můžou těšit na nový smartphone LG a ostatních šest vylosovaných na další mobilní telefony a tablety.

 

A podle čeho hlasovat? Sběrný dvůr by měl být co nejdostupnější, uklizený, s milou a ochotnou obsluhou a také prozákaznickou atmosférou a příjemnou otevírací dobou. Dalším neméně důležitým hlediskem může být užitečnost – čím větší spektrum odebíraných materiálů sběrný dvůr může přijmout, tím lépe.

 

Výrazné zlepšení českých občanů ve třídění starých elektrospotřebičů

Údaje za poslední rok hovoří jasně. V průměru odevzdal každý občan České republiky 1,62 kg elektroodpadu na sběrný dvůr. Zlepšení bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR a tento meziroční nárůst činí více než 8%. Když se pak podíváme ke konkrétním číslům, znamená to 17 tisíc tun odvezených elektrospotřebičů, tj. o 1300 tun více než v předešlém roce. Nejlépe třídili elektroodpad v Praze a plzeňském kraji.

 

Tento významný vzestup ekologické likvidace spotřebičů je způsoben oživením české ekonomiky, kdy lidé začali více nakupovat nové spotřebiče a zbavovat se starých. Dle vyjádření neziskové organizace zabývající se odběrem elektra a jeho recyklací však i nadále mají lidé v domácnostech velkou rezervu starých spotřebičů. I letošní neobvyklý nárůst odvozu elektroodpadu tak činí pouhých 25% z celkového množství spotřebičů v domácnostech určených k likvidaci.

 

Pro zvýšení odběru starých spotřebičů kromě ekonomické situace pomohlo také sběrným dvorům zaměření se na jednoduchou myšlenku a to „čím jednodušší třídění je, tím více lidí třídí“.  Proto zde velmi významné postavení hraje i osvěta a dostupnost odběrných míst a kontejnerů pro elektroodpad po celé ČR.

 

Máte daleko sběrný dvůr? V dnešní době můžete recyklovat elektrospotřebiče i s hasiči

V Čechách vzniknul nový projekt, protože v malých obcích nemají často kontejnery na elektro odpad a někde nejsou ani sběrné dvory, vypomáhají při recyklování starých elektrospotřebičů dobrovolní hasiči. Díky jejich zájmu o své vesnice a životní prostředí jim občané můžou odevzdat elektrospotřebiče zdarma.

 

Recyklujte i staré elektrospotřebiče

Domácí odpad jako je sklo, papír nebo plasty dne už třídí skoro každý, staré elektrospotřebiče však bohužel často končí ve směsných kontejnerech. Proto vznikl projekt Recyklujte s Hasiči, který zorganizovala společnost ELEKTROWIN a nyní se připojila další společnost ASEKOL. Do této akce se již zapojilo více než 700 spolků dobrovolných hasičů z českých obcí.

 

Jak na to?

Spolky hasičů vyhlašují ve svých obcích sběrové dny, během kterých můžou lidé vysloužilé elektrospotřebiče nosit na předem určené místa. Někdy mohou hasiči i své obce projíždět a sbírat věci přímo od zájemců u nich doma a to hlavně pokud se jedná o věci větší, nebo těžší.

 

Hasiči, kteří se do projektu přidají, dostanou od společností, které tento projekt vymysleli finanční odměnu, kterou mohou využít na svůj další provoz.

Svoz bio-odpadu pod taktovkou pražských zastupitelů

Dle nové vyhlášky platné od začátku roku 2015 musí města a obce umožnit svým obyvatelům třídění bio-odpadu. Samotná povinnost tento typ odpadu třídit pak dle dikce příslušné vyhlášky platí každoročně od 1. dubna do 31. října. To jaký způsob třídění bio-odpadu si obce zvolí, je pak plně v jejich kompetenci. Vedení hlavního města se v tomto případě uchýlilo k nepříliš kreativní, avšak tradiční a funkční metodě – svozu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

 

Kontejnery pro svoz bio-odpadu můžeme v ulicích hlavního města vídat pravidelně již od roku 2008. Pro období od března 2016 do listopadu 2018 však hledá nového dodavatele a v souvislosti s tím Pražské zastupitelstvo letos v červnu vypisuje tendr v maximální hodnotě převyšující 12 milionů korun. Součástí této veřejné zakázky je plánované přistavení celkem až 5550 kontejnerů, které mají dle stejného plánu svézt více jak 6600 tun bio-odpadu. Rozhodujícím kritériem pro výběr vítěze tohoto tendru je pochopitelně celková cena zakázky. Tendr, který se pražské zastupitelstvo chystá vypsat je reakcí na stále rostoucí množství vytříděného bio-odpadu. V letech 2012 a 2013 bylo tohoto typu odpadu svezeno okolo 5800 tun, přičemž v loňském roce již tonáž svezeného bio-odpadu vystoupala až k číslu 6600.

 

Velkoobjemové kontejnery, ač jsou pro svou přístupnost oblíbené, nejsou jedinou variantou pro likvidaci odpadu, který zbude např. po kultivaci vaší zahrady. Obyvatelům Prahy jsou k dispozici taktéž hojně využívané sběrné dvory či ne tak rozšířená avšak naštěstí stále populárnější a značně ekologičtější varianta ve formě kompostérů.

Odvoz odpadu na sběrné dvory – Praha

Máte doma objemný odpad, kterého se potřebujete zbavit? Chcete odvézt do sběrného odpadu nepotřebný nábytek, zařízení domácnosti či elektrošrot? Některé pražské stěhovací firmy zajišťují kromě stěhování domácností a firem také odvoz odpadu na sběrné dvory či rovnou na skládku. Cena závisí na množství odpadu a také na vzdálenosti vašeho bytu od nejbližšího pražského sběrného dvoru. A že je jich v Praze dost!

 

Můžete si odpad odvézt na sběrný dvůr také sami. K tomu máte možnost u stěhovacích firem zakoupit kvalitní kartónové krabice a stěhovací přepravky. Na drobný odpad jsou ideální plastové pytle.

 

Stěhováci odpad naloží a odvezou

Obvykle to funguje tak, že přijede stěhovací firma, připravené věci snese k přistavenému autu, vše naloží, odveze na nejbližší sběrný dvůr a věci opět vyloží. Majitel by měl jet se stěhováky a ve sběrném dvoře doložit, že má v Praze trvalé bydliště. Jinak si sběrný dvůr účtuje další poplatky.

 

Co vše jsou schopni stěhovací firmy odvézt

Stěhovací firmy po domluvě odvezou prakticky vše. Objemný odpad, nepotřebný nábytek, pračky, televize, sporáky, počítače, starou zahradní techniku, zařízení domácností, pneumatiky, kompozitní obaly a mnohé další. Mohou vám zajistit také přistavení kontejneru a vaše nepotřebné věci tam naložit. To vše si samozřejmě musíte zaplatit, nejčastěji v hodinové sazbě.

 

Jak si spočítat cenu

Například na webových stránkách stěhovací firmy Tavočer najdete seznam sběrných dvorů v Praze a můžete si je nechat setřídit dle vzdálenosti od vámi zadané adresy. Navíc si můžete sběrné dvory rozdělit dle přijímaného odpadu. Cena odvozu klasické staré domácnosti (pár kusů nábytku, pračka, lednička aj.) vyjde zhruba na 1000 Kč plus DPH. Včetně nakládky. Přesnou cenu se však většinou dozvíte až po nacenění každé stěhovací firmy.

 

Zbavte se jednou pro vždy starého haraburdí a nechte si je odvézt na nejbližší sběrný dvůr. Hned se vám bude lépe dýchat!

Mobilní sběrné dvory a kontejnery na bioodpad – duben až červen

Mobilní sběrné dvory fungují jako shromaždiště velkokapacitních kontejnerů, které jsou přistaveny v určitý čas na určité místo. Slouží k odložení různých druhů odpadů z domácností. Na mobilní sběrný dvůr je možné donést objemný odpad, dřevěný odpad, bioodpad a kovy. U kontejnerů je vždy přítomen pracovník svozové firmy, který zajistí evidenci odkládaného odpadu.

Ve všech níže uvedených termínech je provoz mobilního dvora v době 9-15 hod. Více info získáte na e-mailu mms@praha10.cz nebo na telefonu 736 499 364.

Mobilní sběrné dvory budou přistaveny vždy v sobotu:

11.4. – Ostružinová x Jahodová – parkoviště

25.4. – Nad Vršovskou horou – za mostem, oblast Slatiny

23.5. – Na Universitním statku – parkoviště u domova důchodců

30.5. – Kounická x Malínská – u trafostanice

13.6. – Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.

 

Navíc budou až do poloviny května vždy o víkendu přistaveny velkokapacitní kontejnery na bioodpad pocházející z údržby zahrad rodinných domů (tráva, větve, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin apod.). Kontejnery budou přistaveny v časovém termínu dle rozpisu na následující stránce: http://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kontejnery-na-bioodpad.aspx.

Odpady není možné odkládat na stanovištích před ani po přistavení kontejneru, ale výhradně přímo do kontejneru.

K odkládání odpadů lze využít také mobilní sběrné dvory a samozřejmě také stabilní sběrné dvory hlavního města Prahy. Předání bioodpadu ve sběrných dvorech a sběrnách bioodpadu je pro občany města bezplatné.

Bioodpad již na skládky nesmí

Od ledna 2015 upravila vyhláška ministerstva životního prostředí třídění odpadu. Nově musí být v obcích k dispozici hnědé kontejnery, určené pro bioodpad. Za jejich dostupnost jsou zodpovědné obce a města. Cílem by měla být úleva pro skládky směsného odpadu.

Bioodpad tvoří až 40% odpadu, který běžně vyhodíme do koše. Ať už jsou to slupky ze zeleniny a ovoce, čajové lístky, kávová sedlina, v rodinných domech tráva a větve. Tohle všechno by nyní mělo končit výhradně v hnědých kontejnerech, popř. přímo ve velkých kontejnerech na sběrných dvorech. Další možností je svoz do bioplynových stanic, nebo do kompostárny.

Způsob, jakým způsobem se bude bioodpad třídit, si obce mohou vybrat. Sami si musí zhodnotit, co je nejefektivnější a nejlevnější. Je třeba vybrat nejlepší variantu pro občany, ale také s ohledem na místní podmínky.

Co ale s vytříděným bioodpadem? Využití je víceméně přirozené – kompost se znovu využije jako přírodní hnojivo. Počítá se s tím, že o něj budou mít zájem zemědělci. Konkrétní motivační opatření pro podporu využití kompostu bude ministerstvo řešit v průběhu roku 2015.

Bez ohledu na obecní třídění si samozřejmě mohou bioodpad třídit i občané. V posledních letech se výrazně zvýšil počet domácností s kompostérem. Některá města dokonce připravila kompostéry pro své občany, např. ve Smržovce si své uživatele našlo všech 265 připravených kompostérů.

Vyhazování bioodpadu do košů má své nevýhody v podobě zápachu, tvorba plísní a další negativa, která souvisejí s tím, že jsou organické zbytky ve směsném komunálním odpadu. Při kompostování se zápach sníží, pro další problémy vůbec nevznikne prostor.

Díky nové vyhlášce může inspekce životního prostředí uložit až milionovou pokutu.

Svoz odpadu v Praze během vánočních a novoročních svátků

Během vánočních a novoročních svátků zajistí Pražské služby svoz směsného a tříděného odpadu v jimi obsluhovaných městských částech (mimo Prahy 2, 3, 8, 9, 10, 14 s Prahy-Troja, kde svoz realizují AVE CZ, Komwag a Ipodec) tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

V období vánočních svátků vyhodí pražané téměř 7000 tun odpadu. Největší nárůst je vždy v množství papíru – až o 200 tun, což činí asi 60% nárůst oproti normálu. Skla a plastu vyhodí obyvatelé hlavního města cca o 15% více, směsného odpadu o cca 5% více.

Jak to tedy bude se svozem kolem svátků? V termínu od 24.12. do 31.12. 2014 budou probíhat normální pracovní směny a svoz směsného odpadu dle příslušných svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Na Nový rok bude zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst, především sídlišť, na dalších místech svozy opdadu proběhnou v následujících dnech. Od 15. do 31. prosince bude prováděn také mimořádný svoz skla v kritických oblastech, jinak bude vše probíhat dle příslušných svozových programů.

Efektivní třídění odpadu? Zkuste to přes firmu

Stále více se mezi podniky stává populárnější projekt zvaný jako Zelená firma. Jeho základním principem je pravidelný hromadný sběr firemního ale i zaměstnaneckého a domácího elektroodpadu.

 

Zelená firma - recyklace elektroodpaduPro baterie a menší elektroodpad jsou ve firmách vhodně umístěny speciální boxy. Na větší elektroodpad jako jsou lednice, televize atp. se svolává velká sběrová akce. Vše probíhá ekologicky a bez problému.

 

Tento projekt má velmi pozitivní dopad pro všechny účastníky. Firmu to ukazuje v lepším světle, zvyšuje prestiž a přináší větší integritu. Zaměstnancům šetří čas, který by strávili na sběrném dvoře, zlepšuje a posiluje komunikaci a mezilidské vztahy ve firmě. A pak je zde příroda ….

 

Je s podivem sledovat, jak se tento projekt ujal a jak je efektivní. Průměrný Čech totiž ročně ekologicky zlikviduje zhruba 5 kg elektroodpadu, kdežto zaměstnanec firmy, která se řídí tímto projektem, vytřídí téměř dvakrát více. Jsou zde dokonce takové firmy, které dokáží vytřídit ročně v průměru okolo 85 kg na zaměstnance.

 

S tímto projektem přišla v roce 2008 nezisková společnost REMA, která byla založena v roce 2005 a má již od svého počátku na starosti splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. S její pomocí si mohou firmy, ale i školy a obce v rámci tohoto projektu i dalších projektů jako jsou Zelená škola, Zelená obec, Buď líný, zdarma objednat svoz odpadu. To ale platí pouze pro svoz elektroodpadu. Pokud potřebujete kromě elektroodpadu odvézt například starý nábytek, využijte stěhovací firmu, která odvoz na sběrný dvůr nabízí.