Mobilní sběrné dvory a kontejnery na bioodpad – duben až červen

Mobilní sběrné dvory fungují jako shromaždiště velkokapacitních kontejnerů, které jsou přistaveny v určitý čas na určité místo. Slouží k odložení různých druhů odpadů z domácností. Na mobilní sběrný dvůr je možné donést objemný odpad, dřevěný odpad, bioodpad a kovy. U kontejnerů je vždy přítomen pracovník svozové firmy, který zajistí evidenci odkládaného odpadu.

Ve všech níže uvedených termínech je provoz mobilního dvora v době 9-15 hod. Více info získáte na e-mailu mms@praha10.cz nebo na telefonu 736 499 364.

Mobilní sběrné dvory budou přistaveny vždy v sobotu:

11.4. – Ostružinová x Jahodová – parkoviště

25.4. – Nad Vršovskou horou – za mostem, oblast Slatiny

23.5. – Na Universitním statku – parkoviště u domova důchodců

30.5. – Kounická x Malínská – u trafostanice

13.6. – Za Sedmidomky x Pod Bohdalcem I.

 

Navíc budou až do poloviny května vždy o víkendu přistaveny velkokapacitní kontejnery na bioodpad pocházející z údržby zahrad rodinných domů (tráva, větve, listí, spadané ovoce, zbytky rostlin apod.). Kontejnery budou přistaveny v časovém termínu dle rozpisu na následující stránce: http://vpp10.cz/odpady-a-pece-o-vp/bioodpad/kontejnery-na-bioodpad.aspx.

Odpady není možné odkládat na stanovištích před ani po přistavení kontejneru, ale výhradně přímo do kontejneru.

K odkládání odpadů lze využít také mobilní sběrné dvory a samozřejmě také stabilní sběrné dvory hlavního města Prahy. Předání bioodpadu ve sběrných dvorech a sběrnách bioodpadu je pro občany města bezplatné.

Comments are closed.