Mobilní sběrné dvory v Praze Letňanech na podzim 2014

V Praze – Letňanech jsou na podzim v plánu 3 termíny, kdy budou občanům k dispozici takzvané mobilní sběrné dvory. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na zpevněnou plochu, kde do nich krátkodobě bude možné odložit předem určené druhy odpadů. Možnost zdarma odložit odpad zde mají všechny osoby s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy.

Během provozní doby lze do mobilního sběrného dvora odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a také kovy. Po celou provozní dobu bude provoz zajišťován odbornou obsluhou, která bude odkládání odpadu koordinovat. Při naplnění kontejneru bude výměnnou přistaven vždy prázdný kontejner.

 

Harmonogram mobilních sběrných dvorů v Praze – Letňanech

 

23.8.2014, 10:00 – 16:00, parkoviště v ulici Frýdecká u č.p. 436 (u štítu domu vedle dětského hřiště).

27.9.2014, 10:00 – 16:00, parkoviště Chlebovická (u Sportovní haly)

25.10.2014, 10:00 – 16:00, parkoviště v ulici Jančova (naproti areálu ACTIVA)

 

V jiných termínech je samozřejmě možné odpad odvézt do ostatních sběrných dvorů na území hlavního města Prahy, jejichž seznam naleznete zde.

Comments are closed.