Nový sběrný dvůr v Satalicích

13. března 2014 byl zahájen provoz nejmodernějšího sběrného dvora v Praze. Ten je umístěn na kraji města v Satalicích v areálu společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO. Velkou předností nového sběrného dvora je jeho umístění v hale. Tím je umožněna pohodlná manipulace s odpadem za každého počasí. Již během prvního měsíce provozu si do sběrného dvora našlo cestu 400 uživatelů, přestože nebyl nijak propagován. Celkem bylo na sběrném dvoře odevzdáno kolem 100 tun, převážně zeleně a z rekonstrukcí bytů a domů.

Sběrný dvůr přijímá, jakožto zařízení na třídění odpadů, vytříděné složky komunálního odpadu včetně nebezpečných a je také místem zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. V blízké budoucnosti by měl být umožněn také sběr použitého textilu.

Otevírací doba sběrného dvoru v Satalicích je shodná s ostatními sběrnými dvory hl. m. Prahy, tedy 8:30 – 17:00 (při letním času do 18:00), v sobotu 8:30 – 15:00. V neděli a o svátcích je zavřeno. Adresu a telefon naleznete v seznamu sběrných dvorů.

Comments are closed.