Tag Archive for VOK

Svoz bio-odpadu pod taktovkou pražských zastupitelů

Dle nové vyhlášky platné od začátku roku 2015 musí města a obce umožnit svým obyvatelům třídění bio-odpadu. Samotná povinnost tento typ odpadu třídit pak dle dikce příslušné vyhlášky platí každoročně od 1. dubna do 31. října. To jaký způsob třídění bio-odpadu si obce zvolí, je pak plně v jejich kompetenci. Vedení hlavního města se v tomto případě uchýlilo k nepříliš kreativní, avšak tradiční a funkční metodě – svozu pomocí velkoobjemových kontejnerů.

 

Kontejnery pro svoz bio-odpadu můžeme v ulicích hlavního města vídat pravidelně již od roku 2008. Pro období od března 2016 do listopadu 2018 však hledá nového dodavatele a v souvislosti s tím Pražské zastupitelstvo letos v červnu vypisuje tendr v maximální hodnotě převyšující 12 milionů korun. Součástí této veřejné zakázky je plánované přistavení celkem až 5550 kontejnerů, které mají dle stejného plánu svézt více jak 6600 tun bio-odpadu. Rozhodujícím kritériem pro výběr vítěze tohoto tendru je pochopitelně celková cena zakázky. Tendr, který se pražské zastupitelstvo chystá vypsat je reakcí na stále rostoucí množství vytříděného bio-odpadu. V letech 2012 a 2013 bylo tohoto typu odpadu svezeno okolo 5800 tun, přičemž v loňském roce již tonáž svezeného bio-odpadu vystoupala až k číslu 6600.

 

Velkoobjemové kontejnery, ač jsou pro svou přístupnost oblíbené, nejsou jedinou variantou pro likvidaci odpadu, který zbude např. po kultivaci vaší zahrady. Obyvatelům Prahy jsou k dispozici taktéž hojně využívané sběrné dvory či ne tak rozšířená avšak naštěstí stále populárnější a značně ekologičtější varianta ve formě kompostérů.

Mobilní sběrné dvory v Praze Letňanech na podzim 2014

V Praze – Letňanech jsou na podzim v plánu 3 termíny, kdy budou občanům k dispozici takzvané mobilní sběrné dvory. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na zpevněnou plochu, kde do nich krátkodobě bude možné odložit předem určené druhy odpadů. Možnost zdarma odložit odpad zde mají všechny osoby s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy.

Během provozní doby lze do mobilního sběrného dvora odložit objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a také kovy. Po celou provozní dobu bude provoz zajišťován odbornou obsluhou, která bude odkládání odpadu koordinovat. Při naplnění kontejneru bude výměnnou přistaven vždy prázdný kontejner.

 

Harmonogram mobilních sběrných dvorů v Praze – Letňanech

 

23.8.2014, 10:00 – 16:00, parkoviště v ulici Frýdecká u č.p. 436 (u štítu domu vedle dětského hřiště).

27.9.2014, 10:00 – 16:00, parkoviště Chlebovická (u Sportovní haly)

25.10.2014, 10:00 – 16:00, parkoviště v ulici Jančova (naproti areálu ACTIVA)

 

V jiných termínech je samozřejmě možné odpad odvézt do ostatních sběrných dvorů na území hlavního města Prahy, jejichž seznam naleznete zde.

Pražské služby začaly dělat osvětu, aby lidé nevyhazovali odpadky mimo kontejnery

Pražské služby se rozhodli zahájit kampaň, která má ukázat obyvatelům Prahy kolik skončí ročně odpadků mimo kontejnery. Toto číslo je okolo 9 tisíc tun a to je opravdu alarmující.

Pro představu: takové množství odpadků by naplnilo Mariánské náměstí do výšky 30 metrů.

Nejčastěji končí mimo kontejnery starý nábytek, elektronika, koberce, nebo větší kusy odpadu, které se do kontejnerů už nevejdou.

 

Pražské služby také upozorňují, že situace kdy je okolo kontejnerů hromada odpadků,

není jejich chyba. Majitelé domů a objektů zodpovídají za navýšení kontejnerů a sběrných nádob nebo mají objednat častější odvoz odpadků, v případě si mohou objednat úklid okolo kontejnerů, který však není povinností společností starajících se o odvoz kontejnerů.

 

Kampaň také seznamuje Pražany s možností využití sběrných dvorů, kde se dá vyhodit odpad, který se do kontejnerů nevejde.

 

Pro podporu osvěty začíná od úterý 3.12.2013 v rádiu a na velkoplošných obrazovkách běžet reklamní spoty. Kampaň se také zaměřuje na děti, kterým maskoti u základních škol rozdávají speciální naučné kartičky a děti si můžou ověřit svoje znalosti.

 

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad od prosince 2013 do února 2014

VOK JMM Hlavatého × Mejstříkova

Na konec prosince, leden a únor objednala Praha 11 celkem 45 velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad. Kontejnery (VOK) budou přistavovány podle dřívějších podmínek, tedy skoro na celý den.

 

Co lze do kontejnerů odložit?

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny výhradně pro objemný odpad z domácností. Odložit tam tak lze nábytek, koberce, podlahové PVC, umyvadla a záchodové mísy a také sportovní náčiní (jízdní kola, lyže apod.)

 

Co nelze do kontejnerů odložit?

Do kontejnerů není možné odkládat jakýkoli odpad z podnikatelské činnosti a také jiný než objemný odpad. Běžný směsný odpad, který lze vhodit do popelnice nebo normálního kontejneru, nebezpečné odpady (baterie a akumulátory, chemikálie, barvy, zářivky apod.), bioodpad, elektrická zařízení (domácí spotřebiče, televize, počítače, telefony), stavební suť a také pneumatiky není možné do kontejnerů pro objemný odpad umístit.

 

Podmínky přistavení VOK

VOK má kapacitu 11 m3. Do kontejneru nevkládejte odpad, pokud je již plný, přeplněný kontejner není možné naložit a odvézt. Odpad neodkládejte ani mimo VOK. Počet kontejnerů je omezen, při naplnění se kontejner tedy nevyměňuje za prázdný.

Pokud je kontejner již plný, můžete váš objemný odpad odložit v jakémkoli pražském sběrném dvoře. Nemáte-li možnost sami odvézt odpad na sběrný dvůr, můžete využít službu odvozu starého nábytku na sběrný dvůr.

 

Termíny přistavení VOK

Kontejnery budou přistaveny v průběhu daného dne nejpozději do 14:00, odvoz proběhne následující den ráno. 

 

Jižní Město I
A. Malé × Hviezdoslavova 6. 2.
Bachova 1593 25. 2.
Bachova × Mikulova 8. 1.
Blažimská × Klapálkova 2. 1.
Brandlova 1641 (za Startem) 28. 1.
Brodského 1671 26. 2.
Doubravická × Bohúňova 7. 1.
Hekrova 853 (parkoviště) 21. 1.
Hlavatého × Mejstříkova 29. 1.
Hněvkovského 1374 11. 2.
Chomutovická 4. 2.
Konstantinova × Metodějova 14. 1.
Kosmická × Anny Drabíkové 25. 2.
Kryštofova × Kazimírova 20. 2.
Křejpského 1514 4. 2.
Ledvinova (u Chodovské tvrze) 11. 12.
Majerského × Samohelova 9. 1.
Matúškova 831 (u Blankytu) 5. 2.
Metodějova (parkoviště) 18. 2.
Michnova × Podjavorinské 22. 1.
Mnichovická × Tatarkova 11. 2.
Mokrá × Zimákova 19. 2.
Novomeského 690 (parkoviště) 15. 1.
Plickova 880 28. 1.
Radimovická 1424 (parkoviště) 18. 2.
Rujanská × Donovalská (u TS) 8. 1.
Stachova × V Hájích 2. 1.
Štichova 640 (parkoviště) 17. 12., 15. 1.
Tererova (u ZŠ) 18. 12., 21. 1.
Valentova (parkoviště proti čp. 1737) 7. 1.
Ženíškova × Květnového vítězství 12. 2.
Jižní Město II + starý Chodov
Dědinova × Filipova 22. 1.
Gregorova × Hrudičkova 10. 12.
Hráského × Jarníkova 17. 12.
Hrdličkova × Blatenská 29. 1., 26. 2.
K Dubu 14. 1.
Krejnická 2021 (za Chrpou) 19. 2.
Láskova × Malenická 9. 1.
Lažanského 12. 2.
Nechvílova 1826-29 5. 2.
Petýrkova 1953 20. 2.
Vojtíškova 1783 6. 2.

Bližší informace o odvozu opdadu získáte na odboru životního prostředí ÚMČ Praha 11, Vidimova 1325, Praha 11, tel.: 267 902 367, 267 902 320 nebo 267 902 514.