Tag Archive for životní prostředí

Dvě třetiny Čechů třídí odpad. Zapomínají však na nápojové kartony.

Každým rokem roste počet Čechů, kteří třídí odpad. V současnosti se jedná již o více než dvě třetiny lidí. Souběžně s tím roste také objem odpadu, který české domácnosti vyprodukují. V roce 2012 to bylo v průměru cca 40 kilogramů vyhozeného odpadu na osobu, tedy skoro o 3 kilogramy více, než v předešlém roce. Toto číslo by mohlo být ještě podstatně vyšší, ale lidé se zatím příliš nenaučili recyklovat nápojové kartony.

Barevné kontejnery na tříděný odpad jsou již obecně známé a také hojně rozšířené i v malých obcích. Do zelených, modrých a žlutých kontejnerů se ročně vyhodí přes 620 tisíc tun odpadu. Do oranžových kontejnerů, které jsou určené právě pro nápojové kartony, však zamíří pouze každý desátý obal od džusu, mléka nebo vína. Mnoho občanů navíc ani nemá ponětí o tom, že takové kontejnery existují. Proto takový odpad nejčastěji skončí mezi směsným odpadem.

Proč je to špatně? Stejně jako ostatní druhy tříděného odpadu jsou i nápojové kartony dále využitelné. V dalším životním cyklu se používají k výrobě papírových sáčků a tašek, nebo desek na stavbu domů. Po recyklaci 30 tisíc nápojových kartonů se získá materiál na stavbu menšího rodinného domku.

Počet oranžově označených kontejnerů na tento typ odpadu se v současné době pohybuje nad hranicí 7 tisíc a jejich počet i nadále stoupá. Oproti ostatním kontejnerům, kterých je již více než 200 tisíc, je počet oranžových kontejnerů samozřejmě nižší.

A jak jsme na tom s tříděním v porovnání s ostatními státy? Patříme k evropské špičce, ve třídění plastů jsme dokonce na druhém místě. I díky tomu přibylo během roku 2012 v českých obcích přes 13 tisíc nových kontejnerů na tříděný odpad.

Sbírej a vyhraj!

Sbírej a vyhraj! Tak se jmenuje soutěž, kterou spustila 16.10.2012 společnost Asekol, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení.

Do soutěže se může zapojit úplně každý. Pokud máte doma nějaké vysloužilé elektrozařízení, stačí si vytisknout soutěžní leták, elektrozařízení odvézt na sběrný dvůr společně s letákem, na který dostanete razítko. Za každé elektrozařízení získáte 1 razítko. Až nasbíráte 5 razítek, stačí vyplnit potřebné údaje a leták odeslat na danou adresu. Poté již budete zařazeni do slosování o tablet Samsung. Počet letáků na jednu osobu není nijak omezen, takže čím více jich pošlete, tím větší šanci na výhru budete mít.

Leták k soutěži Sbírej a vyhraj!

Soutěž probíhá na území celé ČR, ale výherci se losují v každém kraji zvlášť. Ve hře jsou také další hodnotné spotřebiče, které obdrží soutěžící na 2. – 5. místě.

Zapojením do soutěže o tablet také přispějete recyklací elektrozařízení k ochraně životního prostředí, protože každé elektrozařízení obsahuje až 80% materiálů, které se dají dále využít. Kromě toho některá zařízení obsahují škodlivé látky (rtuť, olovo apod.), jejichž úniku zabráníte.

Tak hurá na půdy a do sklepů! Každé elektrozařízení Vás může přiblížit k tabletu!

Soutěž probíhá až do 28.2.2013!

Kompletní informace o soutěži a její pravidla

 

 

Nebezpečný odpad

Termínem „nebezpečný odpad“ se označuje veškerý odpad, který má negativní vliv na životní prostředí nebo na zdraví lidí či zvířat, popř. odpad, při jehož manipulaci hrozí nějaká nebezpečí. Jeho likvidace probíhá jinými způsoby, než je tomu u komunálního odpadu. Buď jeho recyklaci provádí specializované firmy, nebo je zlikvidován v některé ze speciálních spaloven nebezpečných odpadů.

V žádném případě není možné nebezpečný odpad ukládat na otevřené skládky, nebo jej spalovat v běžných spalovnách.

Vznik nebezpečných odpadů probíhá při výrobě (zemědělství, průmyslové výrobě, dopravě apod.), v komunální sféře (bydlení, obchod, zdravotnictví). Nebezpečný odpad ale naleznete také na starých skládkách nebo v kontaminované půdě.

Nebezpečný odpad je každý odpad, který má alespoň jednu z následujících vlastností: dráždivost, vysoká hořlavost, výbušnost, toxicita, žíravost uvolňuje toxické látky atd. Nebezpečným odpadem jsou tedy syntetická ředidla, barvy, laky, baterie (elektrické i autobaterie), kyseliny a louhy, lepidla, oleje a další ropné produkty, zářivky, obrazovky, chladničky a mrazáky obsahující freony, ale i některý zdravotnický materiál a léky.