Nebezpečné odpady jsou v domácnostech běžné. Jak s nimi naložit?

Produktů, obsahujících nebezpečné látky, je v domácnostech požehnaně. Setkáte se s nimi stejně často, jako s PET lahvemi nebo obalovými kartony. Rozdíl je však v jejich třídění. Oproti ostatnímu odpadu není možné nebezpečné odpady třídit pomocí kontejnerů prakticky na každém rohu ulice. Léky, elektrospotřebiče, oleje a těkavé látky vyžadují speciální likvidaci.   Elektroodpad Nejběžnějším nebezpečným odpadem je drobná elektronika. V posledních letech se situace zlepšila […]

Praha zajistila mobilní sběrné dvory na 3 roky

Rada hl. m. Prahy schválila nového provozovatele sběru, svozu a nakládání s objemným odpadem a také provozování mobilních sběrných dvorů. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku 87,68 mil. korun podala AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Město podepíše smlouvu na 36 měsíců a lidé se tak budou moci snadno a rychle zbavit nepotřebných věcí díky velkoobjemovým kontejnerům. Kromě služby lidem, kteří nemusí odpad vyhazovat do […]