7x jak správně třídit odpad

V Čechách se dostává stále více do popředí zájem o životní prostředí a tím také o třídění odpadu. Průzkumy ukazují, že více než 2/3 obyvatel už nejsou lhostejné k třídění odpadu. Abyste se nedopouštěli častých chyb při třídění odpadu pokusíme se Vás na hlavních 7 upozornit. Třídění odpadu má také své praktické výhody, obce platí míň za uskladnění směsného odpadu.   1 […]

Nejlepší sběrný dvůr

Společnost Asekol od poloviny července do konce října 2015 vyhlásila soutěž o nejlepší sběrný dvůr roku. V současné době je v České republice okolo 1280 sběrných dvorů, takže je z čeho vybírat. V této soutěži budou vyhlášeni vítězové ve dvou kategoriích.   Soutěží se o nejlepší sběrný dvůr z obcí a měst do 10 000 obyvatel a dále pak o nejlepší sběrný dvůr ve městech […]

Svoz bio-odpadu pod taktovkou pražských zastupitelů

Dle nové vyhlášky platné od začátku roku 2015 musí města a obce umožnit svým obyvatelům třídění bio-odpadu. Samotná povinnost tento typ odpadu třídit pak dle dikce příslušné vyhlášky platí každoročně od 1. dubna do 31. října. To jaký způsob třídění bio-odpadu si obce zvolí, je pak plně v jejich kompetenci. Vedení hlavního města se v tomto případě uchýlilo k nepříliš kreativní, avšak tradiční […]

Odvoz odpadu na sběrné dvory – Praha

Máte doma objemný odpad, kterého se potřebujete zbavit? Chcete odvézt do sběrného odpadu nepotřebný nábytek, zařízení domácnosti či elektrošrot? Některé pražské stěhovací firmy zajišťují kromě stěhování domácností a firem také odvoz odpadu na sběrné dvory či rovnou na skládku. Cena závisí na množství odpadu a také na vzdálenosti vašeho bytu od nejbližšího pražského sběrného dvoru. A že je jich v Praze […]

Mobilní sběrné dvory a kontejnery na bioodpad – duben až červen

Mobilní sběrné dvory fungují jako shromaždiště velkokapacitních kontejnerů, které jsou přistaveny v určitý čas na určité místo. Slouží k odložení různých druhů odpadů z domácností. Na mobilní sběrný dvůr je možné donést objemný odpad, dřevěný odpad, bioodpad a kovy. U kontejnerů je vždy přítomen pracovník svozové firmy, který zajistí evidenci odkládaného odpadu. Ve všech níže uvedených termínech je provoz mobilního […]

Bioodpad již na skládky nesmí

Od ledna 2015 upravila vyhláška ministerstva životního prostředí třídění odpadu. Nově musí být v obcích k dispozici hnědé kontejnery, určené pro bioodpad. Za jejich dostupnost jsou zodpovědné obce a města. Cílem by měla být úleva pro skládky směsného odpadu. Bioodpad tvoří až 40% odpadu, který běžně vyhodíme do koše. Ať už jsou to slupky ze zeleniny a ovoce, čajové lístky, […]

Mobilní sběrné dvory v Praze Letňanech na podzim 2014

V Praze – Letňanech jsou na podzim v plánu 3 termíny, kdy budou občanům k dispozici takzvané mobilní sběrné dvory. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na zpevněnou plochu, kde do nich krátkodobě bude možné odložit předem určené druhy odpadů. Možnost zdarma odložit odpad zde mají všechny osoby s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy. Během provozní doby lze do mobilního […]

Jakou vybrat popelnici?

Popelnici potřebuje každý. Na sídlištích je tento problém většinou vyřešen díky velkokapacitním kontejnerům. Ostatní, tedy obyvatelé rodinných domů a chat, si musí popelnici opatřit sami. Jakou tedy vybrat? Plechovou klasiku, nebo moderní plast?   Plechové popelnice Plechové popelnice jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, nejčastěji tloušťky 0,8mm a 1mm. Jsou těžší než popelnice plastové a hůře odolávají korozi. Lze do nich však […]

Vyhazujme co nejmíň odpadků!

Většina věcí, které skončí na skládkách a ve spalovnách by se odpadky nemuseli stát, kdyby se lidé více zajímali o recyklaci a druhotné využití. Prevence vzniku odpadků má různé podoby a může se vyskytovat v různých oblastech a situacích. Takovou situací může být i nákup v obchodě. Proto jsme se rozhodli poskytnout několik rad jak nákupu a také vzniku odpadu co nejvíce […]

Nový sběrný dvůr v Satalicích

13. března 2014 byl zahájen provoz nejmodernějšího sběrného dvora v Praze. Ten je umístěn na kraji města v Satalicích v areálu společnosti IPODEC – ČISTÉ MĚSTO. Velkou předností nového sběrného dvora je jeho umístění v hale. Tím je umožněna pohodlná manipulace s odpadem za každého počasí. Již během prvního měsíce provozu si do sběrného dvora našlo cestu 400 uživatelů, přestože nebyl nijak propagován. Celkem bylo […]