Sběrné dvory a systém nakládání s odpadem

Odpadové hospodářství se v dnešní době stalo plánovaným procesem, který má snižovat množství odpadu a naopak zvyšovat podíl znovu využitých odpadů. Základem je, že většina domácností alespoň v nějaké míře třídí odpad. Dále se už většinou lidé o zpracování odpadu nezajímají. V ČR je systém nakládání s odpady definován jako jejich shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, úprava, využití a odstranění. V […]

Ceník pražských sběrných dvorů pro mimopražské zákazníky

Mnozí lidé neví o možnosti odevzdat odpad i ve sběrném dvoře v jiném městě, než ve kterém mají trvalé bydliště. Jak je to v případě pražských sběrných dvorů? Na pražské sběrné dvory je také možné odvézt odpad i v případě, že nemáte trvalé bydliště v Praze. Jelikož ale mimopražské osoby samozřejmě neplatí poplatek za odpady v Praze, je tato likvidace […]