Ceník pražských sběrných dvorů pro mimopražské zákazníky

Mnozí lidé neví o možnosti odevzdat odpad i ve sběrném dvoře v jiném městě, než ve kterém mají trvalé bydliště. Jak je to v případě pražských sběrných dvorů?

Na pražské sběrné dvory je také možné odvézt odpad i v případě, že nemáte trvalé bydliště v Praze. Jelikož ale mimopražské osoby samozřejmě neplatí poplatek za odpady v Praze, je tato likvidace odpadu zpoplatněna. Cena se odvíjí od odevzdávaného materiálu a počítána je podle každého započatého 1 m3. Níže uvádíme ceny včetně DPH platné pro rok 2013.

Pneumatiky (dle velikosti) – 32 – 182 Kč

Kompozitní obaly – 303 Kč

Sklo – 363 Kč

Objemný odpad – 605 Kč

Dřevo – 605 Kč

Plasty – 605 Kč

Papír a lepenka – 605 Kč

Suť, biologický odpad – 847 Kč

 

Na poplatky je třeba myslet i v případě stěhování mezi různými městy. Firmy, které zajišťují odvoz odpadu na sběrné dvory, vyžadují přítomnost zákazníků na sběrném dvoře při vykládce kvůli prokázání trvalého bydliště pracovníkům sběrného dvora.