Češi jsou více EKO

V posledních dvou letech začalo 41% občanů nově nebo důsledněji snižovat množství plastu. Jde například o plastové sáčky, nádobí, lahve na jedno použití.

Češi se také výrazně zlepšili v třídění odpadu, 35% tvrdí, že začali nově třídit. Baterie v posledních dvou letech začalo nově třídit 28% Čechů. V případě bio-odpadu jde o 25% a u olejů o 23%.

Nově až 29% lidí začalo využívat tzv. re-use princip, což je věnování nebo levné prodání věcí co už nepotřebují.

Více lidí se také zapojuje do úklidů v přírodě, ať už individuálně, nebo v rámci úklidových akcí jako je například projekt Ukliďme Česko. Roste počet lidí, kteří bio-odpad kompostují ve vlastním venkovním či interiérovém kompostéru.

Povinnost zajistit pro své občany místa k odkládání baterií, které se řadí mezi nebezpečné složky komunálního odpadu, je obcím dána ze zákona o odpadech. Každá obec za tímto účelem zřizuje sběrné dvory nebo provozuje mobilní sběrny nebezpečných odpadů.

Mezi občany je nejvíce zažité, že se s potravinami nemá plýtvat. Přes 87% lidí pravidelně třídí odpad a 69% omezuje spotřebu plastu.

Podle průzkumu již 75% Čechů tvrdí, že použité baterie třídí nebo téměř vždy. Podle oficiálních sběrových statistik však stále jen necelá polovina baterií, které jsou uvedeny na trh, končí na recyklaci. Nejčastějším důvodem, proč někteří lidé stále baterie netřídí, bývá jejich pocit, že jsou malé, a že se jim kvůli pár baterkám nechce běhat na sběrná místa. Právě zvyšující se dostupnost sběrných míst, spolu s osvětou, pomáhá jejich chování měnit.