Nový sběrný dvůr pro Kbely a Vinoř

Městská část Praha 19 otevřela 1. října 2014 nový sběrný dvůr určený pro obyvatele Kbel a Vinoře. Sběrný dvůr se nachází v areálu u křižovatky ulic Jilemnické a Bohdanečské.

Místní obyvatelé mohou ve sběrném dvoře bezplatně odevzdávat následující druhy odpadů:

• objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti)
• suť z bytových úprav v množství do 1m3
• dřevěný odpad
• odpad z údržby zeleně
• kovový odpad
• papír, sklo, plasty, nápojové kartony
• pneumatiky – za poplatek dle velikosti
• vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
• nebezpečné složky komunálního odpadu

– baterie a akumulátory
– rozpouštědla
– nádoby od sprejů
– zahradní chemie
– mazací oleje a tuky
– ředidla a barvy
– léky a teploměry
– kyseliny a hydroxidy
– lepidla a pryskyřice
– detergenty (odmašťovací přípravky)
– fotochemikálie
– pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní)
– zářivky a výbojky

 Otevírací doba
 pondělí  ZAVŘENO
 úterý, čtvrtek  8:00  15:00
 středa, pátek  10:00  17:00
 sobota  9:00  13:00