V poslední době začíná být mezi lidmi trend třídit odpad

Třídit odpad je nejen ekologické a velice potřebné, ale v poslední době i velkým trendem. Se stoupající oblibou ve třídění odpadu stoupá také počet kompostérů v bytech.

Například v roce 2015 v Rakovníku vyprodukovali cellem 188 tun kilogramů směsného odpadu, což je na jednoho obyvatele 47,21 kilogramů. Bioodpadu bylo vytříděno celkem 532 tun což představuje 33 kilogramů na jednoho obyvatele.

Ve městě jsou kontejnery a tříděný odpad v každé ulici nebi pro každé sídliště. Ve městě funguje také sběrný dvůr, kam mohou občané vyhodit věci, které do kontejneru nepatří. Rakovničané tu odpad mohou odkládat zcela zdarma.

Přestože má město Nové Strašecí vypracovaný systém třídění odpadu, zavedený sběrný, někteří obyvatelé stále odpad netřídí správně. Lidé zejména nevyužívají sběrného dvora a například elektrospotřebiče odkládají ve městě do hnízd s popelnicemi na tříděný odpad. Naopak dobře tu lidé třídí především sklo. Na začátku minulého roku město nechalo vypracovat také nový plán na třídění odpadu, protože produkovalo nad tisíc tun odpadu ročně.

Na vesnicích je běžnou praxí, že lidé mají na zahrádkách komposty, kam ukládají veškerý bioodpad. Rozšířil se ale zájem o kompostéry v bytech. Na jejich podporu je hodně českých měst rozdává do domácnosti zela zdarma.

Město Rakovník má připraveno celkem osm ser padesát kompostérů, které mohou rodiny získat zdarma.