Mobilní sběrné dvory

V druhé polovině roku 2012 byla v Praze zavedena novinka v podobě tzv. mobilních sběrných dvorů. O co jde?

Jedná se o novinku v pražském systému nakládání s odpady. Na různých stanovištích na území Prahy (především tam, kde není v dosahu žádný stabilní sběrný dvůr) jsou dočasně umístěné kontejnery, do kterých je možné odkládat několik druhů odpadu. Kontejnery jsou dostupné vždy po dobu 6 hodin, během pracovních dní v odpoledních hodinách, o víkendech v dopoledních i odpoledních hodinách.

Během provozní doby kontejnerů je možné, ve spolupráci s pověřeným pracovníkem, odložit dřevěný a kovový odpad, odpad ze zeleně a objemný odpad.

Tuto službu zajišťuje přímo hl. m. Praha, z jehož rozpočtu se vše hradí. Odložení odpadu je tedy pro občany Prahy bezplatné. Provoz mobilních sběrných dvorů mají na starosti Pražské služby a.s., na území některých městských částí jsou provozovány subdodavateli této společnosti.

Během druhé poloviny roku 2012 je v plánu realizace 52 MSD, pro rok 2013 Praha plánuje realizaci až 115 MSD na území hlavního města, přičemž na stejném místě bude realizován sběr maximálně 1x během 2 měsíců.

Konkrétní termíny a místa, kde bude mobilní sběrný dvůr dostupný, určuje provozovatel ve spolupráci s odpovídající městskou částí.

1 thought on “Mobilní sběrné dvory

Comments are closed.