Praha zajistila mobilní sběrné dvory na 3 roky

Rada hl. m. Prahy schválila nového provozovatele sběru, svozu a nakládání s objemným odpadem a také provozování mobilních sběrných dvorů. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku 87,68 mil. korun podala AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Město podepíše smlouvu na 36 měsíců a lidé se tak budou moci snadno a rychle zbavit nepotřebných věcí díky velkoobjemovým kontejnerům. Kromě služby lidem, kteří nemusí odpad vyhazovat do popelnic na komunální odpad, se tím zároveň snižuje počet zakládaných černých skládek.

Město zajišťuje ročně cca 5500 velkoobjemových kontejnerů o objemu minimálně 10 m3 do ulic v rámci celého území hlavního města. Do kontejnerů mohou občané odložit objemný odpad z domácností. Mobilní sběrné dvory slouží zejména v městských částech, které na svém území nemají stabilní sběrný dvůr. Mobilní sběrný dvůr je dočasné stanoviště několika velkoobjemových kontejnerů v ulicích města. Během roku jich město zřizuje více než 100.