Výrazné zlepšení českých občanů ve třídění starých elektrospotřebičů

Údaje za poslední rok hovoří jasně. V průměru odevzdal každý občan České republiky 1,62 kg elektroodpadu na sběrný dvůr. Zlepšení bylo zaznamenáno ve všech krajích ČR a tento meziroční nárůst činí více než 8%. Když se pak podíváme ke konkrétním číslům, znamená to 17 tisíc tun odvezených elektrospotřebičů, tj. o 1300 tun více než v předešlém roce. Nejlépe třídili elektroodpad v Praze a plzeňském kraji.

 

Tento významný vzestup ekologické likvidace spotřebičů je způsoben oživením české ekonomiky, kdy lidé začali více nakupovat nové spotřebiče a zbavovat se starých. Dle vyjádření neziskové organizace zabývající se odběrem elektra a jeho recyklací však i nadále mají lidé v domácnostech velkou rezervu starých spotřebičů. I letošní neobvyklý nárůst odvozu elektroodpadu tak činí pouhých 25% z celkového množství spotřebičů v domácnostech určených k likvidaci.

 

Pro zvýšení odběru starých spotřebičů kromě ekonomické situace pomohlo také sběrným dvorům zaměření se na jednoduchou myšlenku a to „čím jednodušší třídění je, tím více lidí třídí“.  Proto zde velmi významné postavení hraje i osvěta a dostupnost odběrných míst a kontejnerů pro elektroodpad po celé ČR.

 

Tags :