Do kontejneru na běžné elektro zářivky ani úsporky nedávejte

Vyřazené světelné zdroje do koše nebo obyčejné popelnice nepatří. Nejen že obsahují nebezpečné toxické rtuti, ale také se zářivky dají opětovně recyklovat. Různé typy žárovek vyžadují různé druhy recyklace, ale do speciálních sběrných kontejnerů můžete vyhazovat všechny druhy najednou. Firmy zabývající se opětovnou recyklací si je už sami přeberou.

Úsporné zářivky patří mezi elektroodpad, který je třeba ekologicky recyklovat. Je to z toho důvodu že obsahují malé množství rtuti, která musí být bezpečně odebrána. Pokud vyhodíte zářivku do běžného odpadu můžete tím ohrozit životní prostředí. I když některé typy světelných zdrojů neobsahují vyloženě rtuť je těžké je rozeznat od těch co jí obsahují. Výrobci totiž vyrábějí všechny zdroje se stejným designem. Podle oka tedy běžný uživatel rozdíl nepozná. Rtuť se ze zdroje vyjme, chemicky stabilizuje a uloží ve speciálním uložišti nebezpečného odpadu. Rtuť totiž dle Minamatské úmluvy nelze nadále recyklovat. To má za cíl nepoužívat rtuť jako takovou, ale nahradit jí jiným zdrojem. Naopak zbytek zdroje lze kompletně recyklovat jako je kov, plasty nebo sklo.  Proto nevyhazujte zářivky ani do kontejnerů pro klasický elektroodpad, můžou se rozbít a rtuť z nich se uvolnit do okolí.

Vysloužilé zářivky lze odevzdat na různých místech jako třeba sběrné dvory, obchody s elektrem či u prodejců světelných zdrojů, ale i také velmi často v supermarketech nebo obchodních centrech či na obecních a městských úřadech.

Máte problém rozeznat LED žárovku od úsporné zářivky? Není divu, výrobní technologie obou druhů se v dnešní době natolik zdokonalily, že se od sebe prakticky nerozlišují. Obyčejný člověk, tak nemá šanci poznat která zářivka obsahuje rtuť a která ne. Z toho důvodu vyhazujeme všechny zářivky do sběrné nádoby a rozeznání necháme na recyklační firmě.