Víte, že chce Praha 12 sama provozovat sběrný dvůr? Co tím získají občané?

Radnice Prahy 12, řeší problém s velkoobjemovými odpady, které končí vyhozené na ulici a jejich likvidace je pak dražší, nehledě na životní prostředí a estetickou stránku věci. Proto uvažují nad otevřením nového sběrného dvora.  Základní princip sběrného dvora není dosažení zisku, ale služba občanům.

Městská část chce tuto službu sama nabízet svým občanům a tak ovlivňovat kvalitu služeb a  technickou úroveň odběrného místa. Dvůr chce nadále provozovat jako část městského systému odstraňování komunálního odpadu.

Právě probíhá plánování efektivity, zkvalitnění služeb a celková úroveň sběrného dvora, na čož je momentálně možné využít dotace z fondů EU. Nyní totiž sběrný dvůr nesplňuje požadavky na dostatečnou úroveň čistoty a kvality provozu. Bohužel se dlouhodobě neinvestovalo do jeho stavebně-technického vybavení, protože se sběrný dvůr nacházel na pronajatých pozemcích. Proto radnice Praha 12 odkoupila pozemky sběrného dvora vlastnictví městské části. Sama investovala 3 miliony korun a na zbyvající část přispěl pražský magistrát.

Momentálně financuje provoz sběrného dvora městská část Praha 12 i hl. m. Praha ročně celkovou částkou 8-9 milionů korun. Výše dotace z hl. m Prahy je ovšem závislá na technická úrovni a kvalitě služeb, která je v dnešní době nedostatečná a hrozí, že se dotace sníží a zatíží se rozpočet Prahy 12. Počítáme, že se investice do nákupů pozemků sběrného dvora vrátí a provoz sběrného místa se sám zaplatí. Do budoucna počítáme i se ziskem a služby se pak budou moci rozšiřovat dle požadavků obyvatel Prahy 12.

Je skvělé, že radnice může využít dotace z fondů EU na zvýšení úrovně místních obyvatel. Navýšení technické úrovně a kvality služeb sběrného místa, tak považuji za důležité a efektivně využité investice, které přesně splňují účet dotací. Jen tak dál…